Heli Greenled

H163D-420W

H163D-420W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 420W Điện...

Thông tin sản phẩm
H160D-210W

H160D-210W

  Thông số kỹ thuật   Công suất: 210W Điện...

Thông tin sản phẩm
H158D-140W

H158D-140W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 140W Điện...

Thông tin sản phẩm
H159D-140W

H159D-140W

    Thông số kỹ thuật:   Công suất: 140W Điện...

Thông tin sản phẩm

SP Greenled

SP113D-560W

SP113D-560W

 Thông số kỹ thuật:     Công suất: 560W Điện...

Thông tin sản phẩm
SP129D-35W

SP129D-35W

 Thông số kỹ thuật   Công suất: 35W Điện...

Thông tin sản phẩm
SP112D-315W

SP112D-315W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 315W I...

Thông tin sản phẩm
SP111D-210W

SP111D-210W

    Thông số kỹ thuật:       Công suất: 210W Điện...

Thông tin sản phẩm

Sun Greenled

S109D-810W

S109D-810W

  Thông số kỹ thuật:   Mã sản phẩm...

Thông tin sản phẩm
S099D-45/135W

S099D-45/135W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 45...

Thông tin sản phẩm
S099D-270W

S099D-270W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 90...

Thông tin sản phẩm
S106D-90W

S106D-90W

  Thông số kỹ thuật:   Công suất: 90W  Điện...

Thông tin sản phẩm

Mini Greenled

T8B-18/36/72W

T8B-18/36/72W

          Tỷ lệ bước sóng phổ lựa...

Thông tin sản phẩm
E27CO-7/9 W

E27CO-7/9 W

Thông số kỹ thuật cơ bản: 1...

Thông tin sản phẩm
TG01-18W

TG01-18W

         Đặc điểm kỹ thuật Loại LED Dẫn phát...

Thông tin sản phẩm
TG03-40/50W

TG03-40/50W

  Đặc tính sản phẩm:  1.Sử dụng Led...

Thông tin sản phẩm

Aqua Greenled

BS-57A

BS-57A

Aquarium là một lựa chọn tốt...

Thông tin sản phẩm
BS-56A

BS-56A

Aquarium là một lựa chọn tốt...

Thông tin sản phẩm
BS-89

BS-89

Aquarium là một lựa chọn tốt...

Thông tin sản phẩm
BS-056

BS-056

Aquarium là một lựa chọn tốt...

Thông tin sản phẩm